PROJEKTOVÁ ČINNOST

  • ARCHITEKTONICKÉ STUDIE
  • DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ
  • DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ
  • PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE
  • VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY
  • TECHNICKÝ A AUTORSKÝ DOZOR STAVBY
  • STATICKÉ NÁVRHY A POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ

průmyslové stavby

rekonstrukce

INTERIÉRY

SPORTOVNÍ STAVBY

RODINNÉ A BYTOVÉ DOMY

ADMINISTRATIVNÍ OBJEKTY

OBCHOD

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ

SPOLEČENSKÉ STAVBY A VZDĚLÁVÁNÍ